head
hem
liv
grund
symb

Varför symboler?

Symboler har alltid haft en stark närvaro i människans omgivning. De får oss att känna saker, och att associera med saker vi annars inte hade tänkt på.
Symbolik är alltid mångtydig. Detta tilltalar Saftanismen för det innebär att varje individ kan ha en personlig tolkning. Hur en person tolkar en symbol kan säga mycket om hur hen är som person. Symboltolkning är en konstform som vi alla borde ta oss mer tid till.
En del symboler känner vi alla till, andra har vi inte en aning om. Som Saftanist har man i stort sett helt fritt fram att använda sig av symbolers symbolik utefter vem man själv är. Ifall du tror att planeternas placeringar på himlavalvet påverkar dina tankegångar så kanske astronomiska symboler är extra tilltalande för just dig. Det betyder inte att andra inom Saftanismen står för den formen av symbolik. Saftanismen är personlig för var och en som väljer att kalla sig för det. Det är därför som symboler inom rörelsen kan skifta mycket. På denna sida tar vi upp några av de vanligaste. Vi förklarar även vad de kommer ifrån, vad de symboliserar, samt hur de hör ihop med just Saftanismen.

En del av de symboler som ges exempel på här flörtar med det mörka och ockulta. Det i sig kanske inte tilltalar alla som i övrigt är Saftanister, men det innebär inte att de inte är det på grund av det. Som sagt så är en symbol och dess symbolik väldigt personlig, och vi tolkar allt vi ser på olika vis.
Fast en del vi beskriver här kanske öppnar ögonen för någon inför något de inte tänkt på tidigare. Andra kanske blir irriterade över att de ser andra saker i symbolerna än vad vi valt att beskriva här. Vi har till exempel valt att inte nämna åttan som döljer sig inom vår svavel-symbol. Detta trots att åttans symbolik är välkänd för många som symbol för evighet. Det antas att LaVey ändrade symbolen på sitt vis för att få den mer riktad mot helvetets eviga lågor. Det antar även att han vände på symbolen för att få en mer visuell effekt, då det mer liknar lågor som brinner uppåt. I Saftanismens version av symbolen så har vi dock valt att rikta den både uppåt och neråt. Detta för att än en gång symbolisera våra egna valmöjligheter i livet. Det står dock inte med i beskrivningen här intill, mest för att valmöjligheter och dylikt ändå redan nämns så mycket.
Svavel
Symbolen är en omgjord variant av en omgjord variant. Ursprunget är symbolen för svavel. Svavel förknippas ofta med elementet eld. Anton LaVey (1930-1997) gjorde sedan om symbolen, och sedan gjorde Saftan en liten modifiering tills den fick sitt slutgiltiga utseende.
svavel2 svavel3svavel4
Förknippningen med Saftanism här är elementet eld. Eld står ofta för livslåga, vilja samt drifter. Dessa platsar samtliga in i vad Saftanismen står för.Lucifers sigill
Lucifer var en av de högst uppsatta ärkeänglarna inom den kristna tron. Dock gick han emot Guds vilja och slungades därför ner i helvetets mörka botten. Han kallades innan dess för ljusbringaren och var nästintill guds högra hand. Bestraffning han fick var för att han ifrågasatte Guds omdöme och ifrågasatte hans beslut. Han stod alltså upp för sina egna åsikter och ifrågasatte en auktoritet.
Saftanismen ser Lucifers sigill därför som ett kännetecken för att våga stå upp för sin egen sak och inte lita blint på auktoriteter.
Baphomet
Baphomet geten har ett ganska osäkert ursprung. Många källor tyder dock på att den uppkom efter de kristna korstågen fick sitt nederlag. Tempelriddarna målades upp som syndabockar, och kyrkan tog avstånd från dem. De gick så långt att de kallade dem för ockultister som dyrkade falska gudar. Själva Baphomet målades upp och man hävdade att det var denna avbild de dyrkade.
Geten har alltid fått en negativ bild genom religioner. Man offrar gärna den syndiga bocken, denna syndabock som har samma horn som Satan själv bär på.
Det är inte enbart Baphomet som Saftanismen lyfter fram som symbol, utan själva geten i sig. Geten har alltid varit symbol för det mer animaliska i människan. Då en Saftanist ej skall skämmas över sina egna drifter så är geten en given symbol för vårt ställningstagande.Kaos-stjärnan
Kaos-stjärnan som symbol sägs vara skapad ur spelet Warhammer. Dock kan man se att symbolen existerat i tidigare eror än så. Var den egentligen härstammar ifrån vet vi inte med säkerhet. Det vi vet är att det helt enkelt är en symbol för kaos. Att acceptera kaos är en viktig del inom Saftanismen. Saftanismen menar att kaos enbart bidrar till mer underhållande omgivning. Vi är ute efter att få till ett kreativt kaos.
Orm/Larv/Mask/Wyrm
Ormen är en omtvistad symbol. Den står inom viss kultur för svek eller bedrägeri, men inom andra kulturer är den en styrkesymbol. Just detta enorma omfång fascinerar Saftanismen. Det är en symbol man på många vis kan tolka symbolen hur man själv anser sig behaga.
Vi har även lagt till att kalla denna symbol larv,mask och wyrm också, vilket ger det ännu mera mångtydlighet. Larven är ofta en dödssymbol, likaså masken. Larven kan även stå för förändring och utveckling. Fast ordet mask har som vi vet även två betydelser, och därmed kan det likaså betyda att vi pratar om den masken så många bär utåt. Den masken som Saftanismen försöker få oss att bryta ner.
Det är alltså en symbol man individuellt kan forma, och det tilltalar Saftanismen.

Petrus korset
En från början kristen symbol. Petrus sägs ha valt att korsfästas upp-och-ner för att han inte ansåg sig vara värdig att korsfästas på samma vis som Jesus. Fast symbolen har sedan dess börjat användas som en anti-kristen symbol. Ursprungen från det kan spåras tillbaka till vikingatiden, så vargkorset kom till. Det var ett Petrus kors fast med ett varghuvud längst upp. Detta bars av hedningarna som ej accepterade kristendomen som sin religion. Numer ser vi Petrus korset vanligtvis i slät form. Det bärs vanligtvis än av människor som tar avstånd från den kristna tron.
Saftanismen ser detta kors som en symbol för bland annat valmöjligheter. Petrus gjorde ett konkret val. Fast vi ser även symbolen ur ett mer modernt perspektiv och bär den för att symbolisera vårt avstånd från de gamla dogmatiska lärorna.


Suum Singula
Inspiration från flera håll. Två vågräta streck bildar vanligen ett likamedtecken. Här är de dock olika långa, för att symbolisera att inget ändå är lika. Ett långt steck över de vågrätta strecken, för att styrka att vi ej är lika. Cirkeln brukar anses ha skyddande egenskaper. Här är två cirklar som skyddar vår rätt att ej vara som andra. Triangeln står ofta för bland annat identifikation och det inre livet. Triangelns vassa hörn kan även symboliska vår kamp att behålla våra identiteter.
Namnet "Suum singula" är latin och betyder egen individ.

sulfurluciferbaphomet


kaosworm


petruskors

equalsnone


boulehavet
saftan.se